แจ้งปิดบริการ Hbot (แบบฟรี)

เรียน นักพัฒนา chatbot ทุกท่าน

ทาง HBOT ขอแจ้งการยุติการให้บริการแบบฟรี บน HBOT Platform หากท่านต้องการใช้งานต่อในเชิงธุรกิจ สามารถติดต่อได้ที่ contact@hbot.io